Κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται για αλλαγή στην αρχική τους κατάσταση  πλήρη και ακέραια και με την αρχική τους συσκευασία μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες. Δεν πρέπει να έχουν φορεθεί ή να έχουν υποστεί αλλαγές. Η επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή εάν αποδειχθεί ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ή αλλοιωθεί και θα επιστραφεί με χρέωση του πελάτη.

Αποστολή των προϊόντων

Τα έξοδα αποστολής των προϊόντων που επιστρέφονται ή αλλάζονται επιβαρύνουν τον Πελάτη.

Απόδειξη – Τιμολόγιο Αγοράς

Για κάθε προϊόν το οποίο επιστρέφεται ή για το οποίο ζητείται αλλαγή, ο Πελάτης πρέπει να παραλάβει κατά την αποστολή του την απόδειξη της αρχικής αγοράς.